F2Pool یک بررسی آزمایشی از یک استخراج کننده جدید ASIC بر اساس الگوریتم Ethash منتشر کرده است که افزایش قابل توجه عملکرد را نشان می دهد.

F2Pool یک بررسی آزمایشی از یک استخراج کننده جدید ASIC بر اساس الگوریتم Ethash منتشر کرده است که افزایش قابل توجه عملکرد را نشان می…